Privat støttekontakt og avlastning i hjemmet!

Vi har lang erfaring fra omsorg med alvorlig syke barn, ungdom voksne og eldre.

Barn og unge med funksjonshemming og familiene deres møter mange utfordringer i hverdagen. Det offentlige tilbudet er ofte begrenset og mange har behov mer hjelp enn det som det offentlige kan tilby. I noen tilfeller så kan utfordringene knyttet til barnet/ungdommen være av en sånn art, at det ikke er mulig å overlate ansvar eller få hjelp av familie og venner eller man kan behov for ytterligere avlastning pga stor belastning.

 

Vi kan opptre som støttekontakt og ta med barnet/ungdommen på aktiviteter tilpasset funksjonsnivå. Vi kan også stille med avlaster/»barnevakt» i hjemmet.

I noen tilfeller kan barnet/ungdommen være for sykt til å kunne forlate hjemmet, eller man kan ha behov for avlastning i hjemmet fordi det ikke passer å ta med seg barnet/ungdommen dit man skal.

Vi har også erfaring med voksne og eldre med funksjonshemming og med Alzheimer/demens og kan hjelpe pårørende med avlastning i hjemmet eller fungere som støttekontakt.

Vi har lang erfaring med ulike typer funksjonshemming og kan håndtere tekniske hjelpemidler som personheis, rullestol, ortoser osv og har god kjennskap til stell og hygiene.

 

Våre ressurser:

 

  • 20 års erfaring fra offentlig helsevesen, både sykehjem, hjemmesykepleie

  • 15 års erfaring fra "tjenester for barn og unge med funksjonshemming".

  • Erfaring fra arbeid med demente og alzheimers

  • Erfaring med ernærings-/spiseproblematikk og sondenæring

  • Erfaring med pusteproblematikk, maske- og hjemmerespirator behandling

  • Erfaring med sårbehandling og stomi stell

  • Erfaring med epilepsi

  • Erfaring fra arbeid med "vanskeligstilte familier"

  • Erfaring fra kompetanseskole

 

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, så ser vi hva vi kan tilby dere

Gutt som leker med blokker
Happy Girl with Glasses
Nyt Woods