Omsorg i Praksis

For en bedre hverdag!

Om "Omsorg i Praksis"

 

"Omsorg i Praksis" ble etablert i 2018 av Hege Cecilie Tveide Jensen, bildet

 

 

Målet er å tilby hjemmebaserte omsorgstjenester av høy kvalitet, der den individuelles behov settes i sentrum.

Tilbudet fra det offentlige er ofte ikke godt nok og tjenestene ikke tilrettelagt individuelle behov. Ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien har ofte dårlig tid og haster fra den ene brukeren til den neste, uten tid til å se enkeltmennesket på grunn av stort arbeidspress. Det er her vi ønsker å utgjøre en forskjell. Vi har tid til den "gode samtalen" og til å ta deg med på tur.  Med fokus på livskvalitet for enkeltmennesket, ønsker vi å gjøre hverdagen enklere og mer meningsfull. Tjenestene skreddersys, enten du har behov for praktisk hjelp, eller bare ønsker noen å snakke med.

Ressurser:

20 års erfaring fra offentlig helsevesen, både sykehjem, hjemmesykepleie

15 års erfaring fra "tjenester for barn og unge med funksjonshemming".

Erfaring fra arbeid med alzheimer pasienter og aldersdemens

Erfaring med ernærings-/spiseproblematikk og sondenæring

Erfaring med pusteproblematikk, maske- og hjemmerespirator behandling

Erfaring fra rehabilitering

Erfaring med sårbehandling og stomistell

Erfaring med epilepsi

Erfaring fra kompetanseskole

Erfaring fra arbeid med "vanskeligstilte familier"

Hege - 4.jpg