logo.png

Omsorg i Praksis

Private omsorgstjenester i Kristiansand og omegn

Firmanavn: Omsorg i Praksis

Telefon: 94097108

E-post: post@omsorgipraksis.no

Facebook: @omsorgipraksiskristiansand

Addresse: Andøyveien 15D, 4623 Kristiansand

Daglig leder: Hege CT Jensen

Orgnr: 921366752