Helsetjenester og rådgivning!

Hos oss får du en fast kontaktperson å forholde deg til, slik at du føler deg trygg.

Vi har alle helsefaglig bakgrunn og utdanning og kjenner det offentlige hjelpeapparatet godt. Vi kan gi råd og veiledning både til deg og til pårørende.

 

Våre ressurser:

 • 20 års erfaring fra offentlig helsevesen, både sykehjem, hjemmesykepleie

 • 15 års erfaring fra "tjenester for barn og unge med funksjonshemming".

 • Erfaring med ernærings-/spiseproblematikk og sondenæring

 • Erfaring med pusteproblematikk, maske- og hjemmerespirator behandling

 • Erfaring med sårbehandling og stomistell

 • Erfaring med epilepsi

 • Erfaring fra arbeid med "vanskeligstilte familier"

 • Erfaring med spiseproblematikk og sondenæring

 • Erfaring fra kompetanseskole

 

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Veiledning, rådgivning og hjelp under sykdomsforløp

 • Støtte og bidrag i vanskelige situasjoner

 • Stell av sår og stomi

 • Ta blodtrykk

 • Sette insulin

 • Hjelp med medisiner

 • Råd og veiledning ved hjemmesrespirator-/maskebehandling og stell av tracheostomi

 • Ernæringsveiledning, sunn og god mat, sondenæring og kosttilskudd

Doctor med filer