Omsorg i Praksis
                    For en bedre hverdag!

Priser og kontrakter

Vårt mål er å være fleksible og serviceinnstilte og tilby omsorgstjenester av høy kvalitet til riktig pris. Alle våre ansatte har lang erfaring fra arbeid innen helse og har helsefaglig utdanning, samtidig som vi er svært konkurransedyktige på pris.

Priser:

Prisen på rengjøring- og omsorgstjenester er for tiden satt til kr 465,- per time. Ved faste avtaler med varighet på 2 timer eller mer, reduseres timeprisen til kr 425,-

For oppdrag som krever fagutdannet sykepleier er timesatsen kr 600,-

Prisen vil også kunne variere noe i forhold til følgende faktorer:

  • Antall timer og hyppighet

  • Kjøretid og avstand

  • Ekstra tillegg ved oppdrag etter kl 17.00 på hverdager og i helger

  • Dersom bruker bor over 10 km fra Kristiansand sentrum vil kjøregodtgjørelse etter Statens satser benyttes

  • Ved transport av bruker til f.eks. frisør, tannlege, etc vil også Statens satser benyttes.

Oppgitte priser er veiledende og for langvarige oppdrag kan vi tilby fast månedpris basert på oppdragets omfang og individuelle behov.

Kontrakter:

Vi vil i hvert tilfelle utforme en kontrakt med brukeren - eller de nærmeste pårørende. Kontrakten inneholder oversikt over de forskjellige tjenester og avtale om tidsbruk og pris.
Kontrakten har en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned.

Avbestilling må skje i god tid, minimum innen 4 dager. Ved avbestilling samme dag vil det bli fakturert full pris. Ved avbestilling mellom 2-3 dager vil det blir fakturert halv pris.

Kontakt oss på tlf 94097108 for en uforpliktende prat!